เลขที่ 115 หมู่ 20 บ้านดอนปอแดง ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46120
โทรศัพท์ : 087-9535641. โทรสาร : 043891540 Email : ywinfor@gmail.com
ผู้ดูแลระบบ : ครูคมกริช ภูคงกิ่ง
    แสดงข้อมูลระบบ CTT
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
ระดับชั้นเรียน ครูที่ปรึกษา มา ขาด ลา ราชการ เวรประจำวัน
มัธยมศึกษาปีที่ 111110000
มัธยมศึกษาปีที่ 212111000
มัธยมศึกษาปีที่ 315150000
มัธยมศึกษาปีที่ 412101010
มัธยมศึกษาปีที่ 515150000
มัธยมศึกษาปีที่ 613100003
รวม 78722013
ร้อยละ 100.00 92.312.560.001.283.85